1. Järjestäjä

Kilpailun järjestäjänä toimii Oy Valioravinto Ab, Itänummenkatu 44, 68600 Pietarsaari (myöhemmin tässä tekstissä “kilpailun järjestäjä”).

2. Osallistumisehdot

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotias tarvitsee osallistumiseen vanhempien luvan. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

3. Osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan vastaamalla NivelActivea koskevaan kysymykseen Facebookissa ja Instagramissa NivelActive -julkaisun alapuolella olevaan kommenttikenttään. Sama osallistuja voi osallistua arvontaan sekä Facebookissa että Instagramissa.

4. Arvonnan suorittaminen

Arvonta suoritetaan 31.1. kaikkien oikeinvastanneiden kesken. 5. Palkinnot Facebookissa kilpailuun osallistuneiden, oikein vastanneiden kesken arvotaan yksi pääpalkinto, joka pitää sisällään 2 kpl 150€ arvoista Icebug nastakenkä - lahjakorttia. Yksi voittajalle ja toinen hänen nimeämälleen henkilölle. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin tai Facebookin yksityisviestillä. Jos voittajaa ei saada kiinni kahden viikon kuluessa voitosta ilmoittamisesta, arvonta voidaan suorittaa uudelleen.

6. Henkilötiedot

Kilpailuun osallistuessaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä omissa kanavissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

7. Kilpailun järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) kilpailuun osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista. Järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta ja käyttämisestä. Järjestäjä ei ole velvollinen korvauksiin, jos voittajat eivät itse voikaan käyttää palkintoja.

8. Muut ehdot

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Erityisesti huomioitavaa on, että arvonta ei ole Facebookin, Instagramin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin, Instagramiin tai vastaavaan mediaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan järjestäjän käyttöön, ei Facebookin, Instagramin tai vastaavan median. Kilpailun järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.