KarpaLact Strong

Verksamma ämnen i en dygnsdos
Näringsämne1 - 2 kaps.
Cran-Max®-tranbärsextrakt (34:1)500 - 1000 mg 0,5 - 1 mrd. cfu
Mjölksyrebakterier*
Dosering 1 kapsel morgon och kväll.
Kapseln kan öppnas och blandas t.ex. i vätska. Pulvret får inte upphettas.

Enligt responsen från nöjda användare kan man efter uppnådd effekt oftast upprätthålla effekten med en dagsdos på 1 kapsel. Det är bra att öka dosen till 2 kapslar om omständigheterna eller allmäntillståndet så kräver. Den bästa effekten nås genom regelbunden användning av KarpaLact.
Användningsbegränsningar KarpaLact kan ge symptom hos tranbärsallergiker. Patienter med en mycket begränsad diet p.g.a. blodförtunnande läkemedel bör observera tranbärets effekter på blodcirkulationen.

KarpaLact har inte konstaterats förorsaka biverkningar. Personer med känslig mage kan ändå inledningsvis reagera på probioterna. Magen lugnar ner sig och gasbesvären minskar i allmänhet inom några dagar.
Produktens ingredienser och förvaring Tranbärsextrakt, kapselskal (gelatin), mikroinkapslade mjölksyrebakterier i pulverform (potatisstärkelse, mjölksyrebakterieblandning, modifierad majsstärkelse och maltodextrin), magnesiumstearat.

Innehåller inte laktos, mjölkprotein, gluten, jäst eller tillsatt socker.

Förvaras i rumstemperatur.

Vid tillverkning av Cran-Max®-tranbärsextrakt utnyttjas alla delar av tranbäret – såväl saften, skalet, fruktköttet som fröna. Bärets naturliga beståndsdelar finns bevarade tillsammans och i oförändrat skick. Magens syror skadar inte tranbärsextraktet, som är skyddat enligt den unika Bio-Shield®-metoden, utan aktiviteten uppehålls ända fram till verkningsområdet. Effekten är dessutom långvarig; extraktets bioaktiva beståndsdelar fälls ut i urinen upptill 12–15 timmar efter intag.

KarpaLact Strongs probioter tillverkas med över 90 års erfarenhet. Deras säkerhet såväl som effekter är kända. De unika tillverkningsmetoderna garanterar också att probioternas aktivitet uppehålls. Tranbärsextraktet och magsyrorna försämrar inte de noggrant skyddade probioternas effekt.

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Ett högklassigt kombinationspreparat för kvinnans urinvägar och könsorgan. De bioaktiva beståndsdelarna i tranbär renar urinvägarna. De goda, d.v.s. probiotiska mjölksyrebakterierna stärker tarmen och bidrar till att förhindra tillväxten av skadliga bakterier och jäst.

Av anatomiska orsaker påverkar bakterierna i mag-tarmkanalen också könsorganens hälsa. Eftersom ändtarmsöppningen och urinvägarna ligger så nära varandra främjar en sund balans i tarmfloran också urinvägarnas hälsa.

För vem

Bidrar till att rena urinvägarna.
Håller skadliga bakterier och jästsvamp i tarmen och i könsorganen i schack
Skyddar vid upprepade antibiotikakurer
För krävande förhållanden under semesterresor

Hälsopåståenden / kliniska belägg

Tranbäret – urinvägarnas vän
Tranbär har traditionellt använts för att skydda kvinnlig hälsa. Forskningen visar att de proantocyanidiner som tranbäret innehåller förhindrar E.coli-bakterier från att fastna i urinvägarna (1,2). När man äter tranbär utsöndras ovannämnda föreningar i urinen och med urinen följer de med till verkningsområdena – till urinblåsans och urinvägarnas slemhinnor.

Tranbärets surhet är fördelaktig för urinvägarna. De sura bären minskar urinens pH-värde och försämrar därmed de skadliga bakteriernas tillväxtförhållanden.

Utvalda probiotika
Av anatomiska orsaker påverkar bakterierna i kvinnans mag-tarmkanal könsorganens hälsa. Den stora mängden jästsvamp i tarmarna kan leda till att jästsvampen förökar sig också i könsorganen. Av naturen känner kroppen igen KarpaLacts utvalda probiotikastammar och därför fastnar dessa väl på olika ställen i tarmarna. Dessa stammar har konstaterats märkbart begränsa tillväxten av skadliga bakterier och bl.a. Candida-jästsvamp (3). KarpaLacts probioter balanserar samtidigt magens funktion (4,5) och producerar bl.a. B-vitaminer och andra föreningar som stärker den allmänna motståndskraften (6,7).

KarpaLact och antibiotika
Probioternas betydelse och behovet av dem framträder i synnerhet efter en antibiotikakur. Den starka antibiotikakuren bryter inte endast ner de bakterier som orsakar sjukdomen. De förstör ofta också mag-tarmkanalens goda probioter, vilka normalt är en viktig del av kroppens motståndskraft.

De skadliga bakterierna ockuperar lätt livsrum när motståndskraften är tillfälligt nedsatt. Urinvägarnas hälsa prövas ofta p.g.a. upprepade antibiotikakurer. Ofta kan också främmande bakteriestammar på utrikesresor rubba den normala balansen i tarmbakterierna. Genom att stärka de goda probioterna kan man dock tygla de främmande och skadliga bakterierna.

Forskningshänvisningar:
1. Howell AB et al. JAMA, 2002; 287: 3082-3
2. Lowe FC, Fagelman E. Urology 2001; 57: 407-13
3. Elmer GW et a

Forskningsreferenser

1. Howell AB et al. JAMA, 2002; 287: 3082-3
2. Lowe FC, Fagelman E. Urology 2001; 57: 407-13
3. Elmer GW et al. 1996; JAMA. 275(11):870-6.
4. In-House Clinical Study (Kobe University and associated hospitals).
5. Honma N et al. New Medicines and Clinics. 1987; 36(1):75
6. Honma N. New Medicines and Clinics. 1986; 35(12):2687-95
7. Ohno H et al. Biol Pharm Bull. 2005; 28(8):1462-6.

Media