Kallpressade oljor

Kallpressning bevarar de vegetabiliska oljornas fettsyror och vitaminer i ursprunglig form; sådana som naturen skapat dem för oss. Kallpressade oljor är goda fettsyrekällor och lämpar sig både för matlagning och utvärtes för hudvård. Flytande kallpressade oljor är goda källor av nödvändiga fettsyror i synnerhet för sådana som har svårt att svälja stora oljekapslar.