Motståndskraft

Kroppen kämpar dagligen mot yttre sjukdomsalstrare. Som skyddsvallar för kroppen fungerar bl.a. en oskadad hud, slemhinnor och goda mjölksyrebakterier i tarmkanalen. I blodomloppet är det mängden vita blodkroppar som står för motståndskraften. Alla känner till vitlökens fördelar. Kyolic® är ett luktfritt vitlökspreparat som stöder kroppens egna skyddsmekanismer. Motståndskraften kan också förbättras med goda fettsyror eftersom dessa stärker det skydd som slemhinnorna och huden utgör.